I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG – CHUYỂN

  • Đào tạo người lao động có kiến thức về kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường ở cần truc, cầu trục.
  • Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành thiết bị
  • Điều khiển thành thạo một số cần trục thông dụng. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
  • Biết khai thác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ, cấu tạo máy trục, tổ chức sản xuất và an toàn lao động; vận hành máy trục để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thưc chuyên môn nghề vận hành thiết bị nâng.
Tạo điều kiện nâng cao đời sống cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

III. KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC

  • Kiến thức :

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong và các cơ cấu hoạt động thiết bị nâng.
– Có kiến thức về kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường ở cầu trục, cổng trục, pa lăng.
– Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành thiết bị nâng.

  • Kỹ năng :

– Điều khiển thành thạo một số cần trục thông dụng. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
– Biết khai thác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

  • Thái độ :

– Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất công nghiệp
– Tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức dạy nghề
– Đảm nhận làm nhân viên kỹ thuật hoặc công nhân vận hành các loại cần cẩu trên xe tải. Có thể tổ chức, điều hành hoạt động của một tổ, một nhóm thi công.

– Tự kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến xếp dở hàng hoá trong kho, bãi

IV. Chứng chỉ được cấp?

V. Hình ảnh thực tế

VI. Liên hệ

+ Địa chỉ: 100, Hoàng Hoa Thám , P.Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
+ Hotline: (081) 393 8899 – (088) 9458 438
+ Email: antoanmoitruongbinhduong@gmail.com

Close Menu