I. TẠI SAO PHẢI KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH

Theo Thông tư Số: 05 /2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 thay thế Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì Hệ thống lạnh thuộc đối tượng phải được kiểm định an toàn;

– Hệ thống lạnh có chứa các hệ thống bình áp lực do đó rất dễ xảy ra nổ, do đó kiểm định là để đảm bảo an toàn cho người lao động

– Để kiểm tra tình trạng của máy

– Phát hiện những hư hỏng, tiên đoán những hư hỏng để có biện pháp xử lý.

II.MÔ TẢ THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH

kiểm định an toàn máy làm lạnh

a. Hệ thống lạnh là gì?

Hệ thống lạnh là tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh kín trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt..

Nó truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp (nguồn nhiệt) đến nơi có nhiệt độ cao (nơi thoát nhiệt),tạo một môi trường có nhiệt độ thấp để phục vụ cho sinh hoạt hay một hoạt động công nghiệp nào đó.

Hệ thống này hấp thu nhiệt độ của môi trường cần làm lạnh có nhiệt độ thấp và tải nhiệt độ đó ra môi trường khác có nhiệt độ cao hơn.

b. Phân loại hệ thống lạnh :

◊ Hệ thống lạnh thực phẩm,

◊ Hệ thống lạnh điều hòa không khí,

◊ Hệ thống lạnh nhà máy nước đá,

◊ Hệ thống lạnh trữ đông

 III.KHI NÀO PHẢI KIỂM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH?

a. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

b. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

c. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

– Khi sử dụng lại các hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;

– Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống;

– Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;

– Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

IV.CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh;

– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

– Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;

– Kiểm tra vận hành;

– Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

V.CẦN PHẢI CHUẨN BỊ CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ GÌ TRƯỚC KHI KIỂM ĐỊNH?

◊ Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu hệ thống làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ;

◊ Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;

◊ Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;

◊ Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;

◊ Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.

Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín:

◊ Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất ) phù hợp với đối tượng thử;

◊ Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.

◊ Thiết bị, dụng cụ đo lường: Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác:

◊ Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;

◊ Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy;

◊ Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.

VII.ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH

Khi tiến hành kiểm định hệ thống lạnh phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

◊ Hệ thống lạnh phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

◊ Hồ sơ, tài liệu của hệ thống lạnh phải đầy đủ.

◊ Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

◊ Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống lạnh.

VII.THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

– Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm

– Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

– Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.

– Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

– Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

———————-

THÔNG TIN LIÊN HỆ

+ Địa chỉ: 100, Hoàng Hoa Thám , P.Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
+ Hotline: (081) 393 8899 – (088) 9458 438
+ Email: antoanmoitruongbinhduong@gmail.com

Close Menu